Međunarodni beogradski sajam knjiga 2016.

Beogradski sajam, Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd
www.sajam.rs

Projektni tim

Mirjana Lukić, savetnik generalnog direktora
Telefon: +381 (0)11 2655 229
Faks: +381 (0)11 2655 419
e-mail: mirjana.lukic@sajam.rs

Ljiljana Šoškić, saradnik na projektu
Telefon: +381 (0)11 2655 521
Faks: +381 (0)11 26 55 042
e-mail: knjige@sajam.rs

Katarina Martinek, administrator
Telefon: +381 (0)11 2655 329
Faks: +381 (0)11 2655 419
e-mail: knjige@sajam.rs

Jelena Mitrović, tehnički sekretar
Telefon: +381 (0)11 2655 401
Faks: +381 (0)11 26 55 401
e-mail: knjige@sajam.rs

Pres služba

Tamara Vasiljević
Telefon: +381 (0)11 2655 828
Mob: +381 (0)63 328 169
e-mail: knjigepress@sajam.rs

Maja Radonić, PR Beogradskog sajma knjiga
Mob: +381 (0)64 8632 630
e-mail: knjigepress@sajam.rs

Grupne posete

Tel: + 381 11 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Nagrađivanje

Mirjana Stanojlović
Telefon: +381 (0)11 2655 493
e-mail: mirjana.stanojlovic@sajam.rs

Inspektorati u halama

Igor Gljivica, inspektor hale I
Telefon: +381 (0)11 2655 190
Telefon/ Faks: +381 (0)11 2655 191
Nikola Aperlić, pomoćnik inspektora hale I
Telefon: +381 (0)11 2655 190
Telefon/ Faks: +381 (0)11 2655 191

Mile Mekterović, inspektor hale Ia i hale II
Telefon: +381 (0)11 2655 240
Telefon/ Faks: +381 (0)11 2655 241
Zoran Batinić, pomoćnik inspektora hale Ia i hale II
Telefon: +381 (0) 11 2655 240
Telefon/ Faks: +381 (0) 11 2655 241

Biljana Gorenčevska, inspektor hale IV
Telefon: +381 (0)11 2655 014
Telefon/ Faks: +381 (0)11 2655 848
Željko Kovačević, pomoćnik inspektora hale IV
Telefon: +381 (0)11 2655 014
Telefon/ Faks: +381 (0)11 2655 848