Adresa

Međunarodni beogradski sajam knjiga
Beogradski sajam
Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Beograd
Srbija
www.sajam.rs

Projektni tim

Ljiljana Šoškić, koordinator projekta
Tatjana Nikić, saradnik na projektu
Katarina Martinek, administrator

tel: +381 11 2655-521, 2655-329, 2655-179

e-mail: knjige@sajam.rs

Pres služba

Tamara Vasiljević
Telefon: +381 (0)11 2655 828
e-mail: knjigepress@sajam.rs

Grupne posete

Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Inspektorati u halama

Hala 1
Milan Kandić, inspektor izložbenog prostora
Uroš Nikolić, pomoćnik inspektora
Uroš Stambolić, pomoćnik inspektora
Telefon: +381 (0)11 2655 190
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 191
e-pošta: hala1@sajam.rs

Hale 1A i 2
Mile Mekterović, inspektor izložbenog prostora
Vladimir Ćalić, inspektor izložbenog prostora
Telefon: +381 (0)11 2655 240
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 241
e-pošta: hala2@sajam.rs

Hala 4
Nikola Aperlić, inspektor izložbenog prostora
Marko Ivanović, pomoćnik inspektora
Telefon: +381 (0)11 2655 014
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 848
e-pošta: hala4@sajam.rs