Informacije

Od 2005. godine na Sajmu se organizuje „Školski dan“ kada izdavači, učesnici Sajma knjiga, predstavljaju svoje programe namenjene đacima, profesorima, bibliotekarima i ostalim zainteresovanim posetiocima.

Na 66. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, Školski dan biće u četvrtak, 26. oktobra.

Tokom školskog dana, kao i ostalim danima Sajma knjiga, cena grupnih ulaznica (minimalno 20 osoba) je 250 din po osobi. Za grupne posete neophodan je overeni spisak posetilaca, koji se donosi na uvid pri kupovini ili preuzimanju ulaznica u blagajni ili na biletarnicama Beogradskog sajma.

Nije potrebna rezervacija niti najava posete. Plaćanje može da se vrši gotovinom ili preko računa. Za plaćanje preko računa kontakt je:

Tel: + 381 11 2655 436, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs
Karte možete podići na BLAGAJNI sajma:
Upravna zgrada, kancelarija 34
Tel: +381 11 265 58 20