Ivo Andrić (1970)

„Već na prvi, površan pogled može se videti želja da Sajam bude otvoren prozor sa dvostrukim vidikom, sa vidikom za našeg čoveka u strani svet knjige i vidikom za stranca na put i razvitak knjige u književnostima naših naroda. Pored izdanja na jezicima svih naših naroda i narodnosti, na njemu učestvuje oko 70 izlagača iz 18 zemalja… U vezi sa Sajmom organizovana je, uz saradnju stručnjaka, izložba u čast 100-godišnjice V.I. Lenjina, zatim međunarodna izložba slavističkih izdanja naših kuća i stanova…“.

Desanka Maksimović (1988)

„Pogledajte ovu ogromnu količinu tajni oko sebe! Na Sajmu knjiga se uvek osetim više tužna nego radosna: Da poživimo stotine godina, ne bismo stigli otvoriti sve ove školjke bisera ljudske misli, pune vatre srca i oluja mašte…“.

Milorad Pavić (1990)

“…Danas književnost živi od pokojnih klasika i od živih čitalaca koji sada postavljaju novo pitanje: možemo li voleti jednu knjigu, a ne koliko je cenimo ili koliko je lepa… Tražite, dakle, ovde, večeras, knjigu koju ćete moći da volite. Time možda pomažete ovoj planeti da preživi…“.

David Albahari (2004)

„…Sajam knjiga predstavlja jedno divno središno mesto na kojem mogu samo da sretnem pisce koje poznajem i da vidim, pregledam i upoznam se sa celokupnom domaćom produkcijom. Dakle, Sajam knjiga je najdivnije vreme za mene u Beogradu.“