Пројектни тим

Мирјана Лукић, саветник генералног директора
Телефон: +381 (0)11 2655 229
Факс: +381 (0)11 2655 419
е-mail: mirjana.lukic@sajam.rs

Љиљана Шошкић, сарадник на пројекту
Телефон: +381 (0)11 2655 521
Факс: +381 (0)11 26 55 042
е-mail: knjige@sajam.rs

Катарина Мартинек, администратор
Телефон: +381 (0)11 2655 329
Факс: +381 (0)11 2655 419
е-mail: knjige@sajam.rs

Јелена Митровић, технички секретар
Телефон: +381 (0)11 2655 401
Факс: +381 (0)11 26 55 401
е-mail: knjige@sajam.rs

Прес служба

Тамара Васиљевић
Телефон: +381 (0)11 2655 828
Моб: +381 (0)63 328 169
е-mail: knjigepress@sajam.rs

Maja Радонић, ПР Београдског сајма књига
Моб: +381 (0)64 8632 630
е-mail: knjigepress@sajam.rs

Групне посете

Тел: + 381 11 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Награђивање

Мирјана Станојловић
Телефон: +381 (0)11 2655 493
e-mail: mirjana.stanojlovic@sajam.rs

Инспекторати у халама

Игор Гљивица, инспектор хале I
Телефон: +381 (0)11 2655 190
Телефон/ Факс: +381 (0)11 2655 191
Никола Аперлић, помоћник инспектора хале I
Телефон: +381 (0)11 2655 190
Телефон/ Факс: +381 (0)11 2655 191

Миле Мектеровић, инспектор хале Iа и хале II
Телефон: +381 (0)11 2655 240
Телефон/ Факс: +381 (0)11 2655 241
Зоран Батинић, помоћник инспектора хале Iа и хале II
Телефон: +381 (0) 11 2655 240
Телефон/ Факс: +381 (0) 11 2655 241

Биљана Горенчевска, инспектор хале IV
Телефон: +381 (0)11 2655 014
Телефон/ Факс: +381 (0)11 2655 848
Жељко Ковачевић, помоћник инспектора хале IV
Телефон: +381 (0)11 2655 014
Телефон/ Факс: +381 (0)11 2655 848