Koliko je uistinu bitno misliti o knjizi danas najbolji dokaz je rad stručnjaka Instituta za književnost i umetnost.

Institut za književnost i umetnost podsetio je na lepu tradiciju objavljivanja zbornika u čast velikih imena koja su svoje znanje ugradili u njegove temelje i istoriju.

Bilo je reči, između ostalog, o Međunarodnom naučnom zborniku „NeMIRNA književnost, kultura, ideologija“ posvećenom  dr Vesni Matović, naučnom savetniku, dugogodišnjem rukovodiocu projekta istraživanja srpske književne periodike i nekadašnjem direktoru Instituta za književnost i umetnost. Tematski je koncipiran u skladu sa njenim akademskim angažovanjem i primarnim istraživačkim oblastima i obuhvata naučne studije posvećene književnom stvaralaštvu nastalom u periodu između poslednje trećine 19 i prve polovine 20-og veka, odnosno dela nastala između Srpsko-turskih ratova i početka Drugog svetskog rata. Na stranicama zbornika je svedočanstvo o srpskoj moderni, odnosu književnosti i ideologije, srpskim misliocima 19-og i 20-og veka.

Govoreći o „Manifestima u srpskoj književnosti 20. veka“ učesnici tribine rekli su da prvi segment zbornika ispituje različite izazove u razumevanju manifestnih svedočanstava moderne, časopisa koji su često imali ulogu programskih glasila, uključujući u sve to i interpretaciju književno-istorijske nomenklature i terminoloških odrednica iza kojih se vodi čitav niz poetičkih i kritičkih dijaloga.

Drugi segment posvećen je periodu između dva svetska rata, istorijskoj avangardi srpske književnosti. To dinamično i plodonosno razdoblje autori analiziraju sa različitih stanovišta, ispitujući izražajne svetove zenitizma, svetokretizma, dadaizma i nadrealizma, i modernističko ,,ubrzanje” karakteristično za manifestni iskaz. Osim na plodan korpus programsko-pamfletskih tekstova dadaizma, uz jedinstvena umetnička ostvarenja poput crtanog romana, autori ukazuju i na važne intertekstualne veze vodećih predstavnika nacionalne i evropske avangarde.

U trećem odeljku su radovi koncentrisani na period neoavangarde. Opisujući zalaganja likovne grupe Mediala, umetnički projekat signalizma, analizirajući karakteristične poetičke strategije i tumačeći autentičnu refleksiju „druge tradicije“ u dijalogu posleratnih pesnika sa srednjovekovnom kulturom ‒ autori predstavljaju bogato razlistavanje umetničke prakse i, samim tim, programskih istupa. Zbornik zaključuje prilog koji se osvrće na generacijsko i stvaralačko udruživanje „mladih“ u srpskoj književnosti 20. i 21. veka.

Učesnici su istakli takođe i Zbornik o Živojinu Pavloviću, velikanu naše filmske umetnosti i književnosti, ali i o manje poznatom bavljenju primenjenom umetnošću.

Učesnici: Bojan Jović, Svetlana Šeatović, Igor Perišić, moderator Aleksandar Drobac