Baveći se periodom svog doba Hristić se bavio svakim dobom. Mitska tematika zarad univerzalnih tema bila je prisutna u njegovom delu.

Pisao je o vlasti, o moći, relativnosti istine. Problematizuje takođe herojstvo.

Scenska izvedba njegovih dela i danas bi bila zanimljiva, pre svega „Čistih ruku“. Govori o Edipu, ali vodi i dijalog sa Sartrom. A sve se odnosi i na naše vreme. Hristić pruža savremeni odgovor na antičkog Edipa.

Nenametljivi portret Hristića doveo je na scenu sledbenike. U njegovim pesmama može se uživati kao u sopstvenim doživljajima. Posebno imponuje odsustvo pretencioznosti.

U direktnosti je poezija, dokazuje njegovo delo. Mitske odore su takođe karakteristične za Hristića. Rasteretio je misaoni horizont svojih pesama i u svakom periodu se može čitati i razumeti.

Tako kristalno jasno osećamo njegovo delo, sami se osećamo tako ispunjeno pred njim da nema brige za recepciju Hristićevog dela danas.

Učesnici: Dragan Hamović, Vesna Crepoljarević, moderator Marko Avramović