Sajamska tradicija obeležavanja značajnih godišnjica naše kulture nastavljena je razgovorom o 120 godina Muzeja grada Beograda. Više od 150 hiljada predmeta sa statusom kulturnog dobra i još hiljade predmeta svedočanstvo su razvoja naše prestonice. Reč je o instituciji kojom se „definiše nasleđe Beograda, čuva i kreira nacionalni identitet“, istakli su učesnici razgovora. Muzej grada Beograda nastoji da bude simbol prestonice i osnovni polaznik za razumevanje istorije današnjeg Beograda. Sama činjenica da poseduje najveći broj Muzeja u svom sastavu, koje su zaveštali legatori, kao svedočanstva duha prošlih vremena, govori o njegovoj bogatoj kolekciji koja je važno polazište za sve ljubitelje kulturne i nacionalne istorije. U najtežim ratnim vremenima legatori su vredne primerke istorije sačuvali darujući ih muzeju. I kolekcije porodica učesnika programa su deo kolekcije muzeja. Pisac Miomir Petrović i njegova majka poklonili su muzeju dela Gradimira Petrovića, a i dela dve umetničke generacije Pavlovića su pod istim krovom, Milivoja i Zorana Pavlovića.

Iako je u nazivu muzeja Beograd, on baštini i zbirke koje su nastale iz saradnje sa inostranim Muzejima i njihovim kolekcionarima.

Pored primarne muzejske delatnosti, izdavaštvo je posebna grana kojim se Muzej grada Beograda bavi već dugi niz godina, a rezultat je gotovo čitav jedan vek publikacija koje se bave istraživanjima iz različitih oblasti. Predstavljena je i monografija, lična karta muzeja i njegova „pokretna zbirka“. Nastavljaju, kažu, da pomažu sadašnjost i stvaraju budućnost. To je njihov moto.