Republika Turska će učestvovati na Međunarodnom sajmu knjiga, koji će biti održan u Beogradu, od 21. do 29. oktobra. Izdanja će biti predstavljena na nacionalnom štandu koji je pripremilo Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske, a u cilju promocije turske kulture i književnosti, kao i razvoja mogućnosti saradnje u oblasti izdavaštva. Biće izloženo oko 1.500 naslova, među kojima su i prestižne publikacije, kao i dela turske književnosti objavljena na stranim jezicima. Pored toga, kao podrška privatnom izdavaštvu, šest izdavačkih kuća će izložiti svoje knjige i pregovarati o autorskim pravima.

Beogradski sajam knjiga, kao i uvek do sad, doprineće promociji TEDA projekta, koji pruža finansijsku podršku za prevođenje i objavljivanje turskih književnih dela na stranim jezicima koji od 2005. godine sprovodi Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske. U okviru ovog projekta, podržano je devetnaest izdavačkih kuća iz Srbije, prevedena su osamdeset dva dela pedeset sedam turskih pisaca na srpski jezik, od čega je šezdeset šest naslova objavljeno u Srbiji.