Važne napomene

Pre početka montaže štanda neophodno je izvršiti plaćanje zakupa prostora i izgradnje i opremanja štanda.

Izlagači koji sami uređuju izložbeni prostor imaju obavezu da overe projekat štanda. Overa se vrši u projektnom birou Beogradskog sajma, a projekat može biti dostavljen i elektronskom poštom u PDF formatu na adresu overaprojekta@sajam.rs

U sajamske hale neće biti moguće ući vozilima 20.10.2023. (posle 17:00 časova) i 29.10.2023. godine.

Izlagači su u obavezi da poštuju termin otvaranja i zatvaranja sajamske manifestacije, odnosno da štand sa eksponatima bude u funkciji od otvaranja 21.10.2023. od 10:00 do zatvaranja priredbe, 29.10.2023. do 21:00 čas.

Nakon završetka radnog vremena za posetioce, struja na štandovima se isključuje iz bezbednosnih razloga.

Zatvaranje štandova po završetku radnog vremena može se vršiti isključivo PVC folijom koju možete preuzeti u inspektoratu izložbenog prostora.

U halama sajma zabranjeno je pušenje.

INFORMACIJE I KONTAKTI

Inspektorati izložbenog prostora
HALA 1 tel: 011 2655-190, tel/faks: 011 2655-191, hala1@sajam.rs

HALA 2 i 1A tel: 011 2655-240, tel/faks: 011 2655-241, hala2@sajam.rs

HALA 4 tel: 011 2655-014, tel/faks: 011 2655-848, hala4@sajam.rs

inspektori@sajam.rs

Projektni biro
Izgradnja i uređenje izložbenog prostora
tel: 011 3615-246, faks: 011 2655-522, arh@sajam.rs

Overa projekata štandova
tel: 011 2655-151, faks: 011 2655-522, overaprojekta@sajam.rs