21. ОКТОБАР

13:30СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
14:15„Незаборав“ – часопис Удружења породица косметских страдалника
Учествују: Наташа Шћепановић и Гордана Ђикановић
15:00„Знамења и значења (Огледи о српској књижевности Косова и Метохије)“
Аутор: др Maрија Јефтимијевић Михајловић
Учествују: др Јасмина Ахметагић, др Небојша Лазић и Мирјана Бечејски
15:45Научни часопис „Баштина“ св. 46 (2018); „Баштина“ св. 47 (2019) и „Баштина“ св. 48 (2019)
Учествују: др Драган Танчић, др Јасмина Ахметагић и др Далибор Велојић
16:30„Информационо-комуникациона технологија у настави ликовне културе“
Аутор: др Војислав Илић
Учествују: др Сања Филиповић и др Младен Вилотијевић
17:00„НН лице“
Аутор: Драгица Мајсторовић
Учествују: др Душан Челић, Милена Парлић и Небојша Николић
17:30„ЗаДАХ ЖИВОТА“
Аутор: Драган А. Ђорђевић
Учествује: Стана Димић Скочајић
18:00„Кључар 8 капије Вавилона“
Аутор: др Зоран Недељковић
Учествују: др Срђан Шљукић и др Милојица Шутовић
18:30„Драмске технике у настави страног језика“
Аутор: др Данијела Кулић

22. ОКТОБАР

13:30„Карате на Косову и Метохији“
Аутор: Милан Радичевић
Учествује: Радомир Филиповић
14:00Часопис за културу и књижевност „СТРЕМЉЕЊА“
Учествују: Светозар Влаховић, Рада Комазец, Радослав Златановић, Радомир Стојановић, Јасмина Стоиљковић и Јефимија Ђиновић
15:00Тематски зборник „Српско-руски односи у прошлости и садашњости“, књ. 2 (2018)
Учествују: др Драган Танчић, др Марија Јефтимијевић Михајловић и др Велибор Лазаревић
16:00„Савремени модели менталног здравља – од одсуства патологије до благостања“
Аутор: др Драгана Станојевић
Учествују: др Мирослав Крстић, др Јелена Минић и др Душан Ранђеловић
16:30„Збирка вежби из развојне психологије“
Аутор: др Јелена Минић
Учествују: др Драгана Станојевић, др Биљана Јаредић и др Душан Ранђеловић
17:00„Образовање и квалитет живота у условима транзиције: међународни тематски зборник“
Учествују: др Мирослав Крстић, др Оливера Радовић, др Јелена Минић, др Драгана Станојевић, др Душан Ранђеловић и др Биљана Јаредић
17:30„НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ“ (6-10)
Приредио: Владимир Бован
Учествују: Светозар Влаховић, Рада Комазец, Радослав Златановић и Јасмина Стоиљковић
18:15„Иконолошки лавиринт Felix Romuliana, Огледи из теорије касноантичке уметности“
Аутор: мр Горан Јанићијевић
Учествују: др Олга Шпехар, др Драгана Јанић и др Иван Бецић

23. ОКТОБАР

13:00„Мој дивни Колашин“ Григорије Божовић
Уредник: Драгиша Бојовић
Учествују:др Милош Ковачевић, др Милета Аћимовић Ивков и Андријана Живановић
13:45Зборник радова „Злата Коцић: славуји, љиљани, лестве и часописа Видовдански гласник“
Уредници зборника: Жарко Миленковић и Слободан Владушић
Учествују: Злата Коцић, др Слободан Владушић, мр Живојин Ракочевић и мср Жарко Миленковић
14:30„Два ваздуха“
Аутор: Благоје Савић
Учествују: Миљурко Вукадиновић и Душко Новаковић
15:00„Биохемија витамина и олигоелемената“
Аутори: др Бојана Кисић и др Дијана Мирић
Учествују: др Љиљана Поповић и др Бојана Кисић
15:30„Антологија бола“ и „Моји пријатељи песници“
Аутор: Александар Саша Јовановић
Говоре: Ђорђе Јевтић, Новица Соврлић
16:00Збирка родољубиве поезије „Одведи их Господе“
Аутор: Ранко Ђиновић
Учествују: Академик Матија Бећковић, Рада Комазец, Јасмина Стоиљковић и Јефимија Ђиновић
17:00„Зборник радова Филозофског факултета (1, 2, 3, и 4)“
17:30„Сер Гавејн и зелени витез: превод, тумачења и значења“
Аутор: др Младен Јаковљевић
Учествују: др Мирјана Лончар-Вујновић и др Владислава Гордић Петковић.
18:00„Организовани криминал, теоријски и методолошки приступ“
Аутори: др Синишта Достић, др Драган Танчић и Петар Танчић
Учествују: др Миодраг Гордић и др Милан Милошевић
18:30„Увир на извиру“
Аутор: Оливера Будимир
Учествују: Зорица Пелеш и Љубисав Арсић

24. ОКТОБАР

12:30Као месец на рубу хаљине
Аутор: Ранко Ђиновић
Учествују: Рада Комазец, Радомир Стојановић, Јасмина Стоиљковић и Јефимија Ђиновић
13:00„Наличје тишине“
Аутор: Радомир Стојановић
Учествују: Видак Масловарић, Рада Комазец и Јасмина Стоиљковић
13:30Зборник радова Учитељског факултета бр.13
Учествују: др Слађана Видосављевић и др Емилија Марковић

„Зборник сажетака с научног скупа са међународним учешћем: Иновативни приступ васпитању и образовању: стање дилеме и перспективе“
Учествују: др Синиша Минић и др Љиљана Пауновић

„Мотивација и учење“
Аутор: др Емилија Марковић

„Дидактичка истраживања у педагошкој теорији и образовно-васпитној пракси“
Аутор: др Јелена Круљ

„Руски језик за студенте педагошке струке“
Аутор: мр Раиса Цветковић

15:00„Нити истог клупка“
Аутор: др Ана Стишовић Миловановић
Учествују: др Милисав Савић, др Јасмина Ахметагић и др Марија Јефтимијевић Михајловић
15:40„Косово и Метохија у политици великих сила 1896-1908; Приштина на размеђи векова“
Аутор: др Весна Зарковић
Учествују: др Марко Атлагић, др Александар Растовић и др Милош Ковић
16:20„Солфеђо I за прву годину основних академских студија“
Аутори: др Слободан Кодела и др Игор Николић
Учествују: др Вера Миланковић и др Милена Петровић
17:00„Наука без граница (1-5), међународни тематски зборник, 1.Огледала стварности 2.Одјеци 3.Приступи у образовању 4.Пејзажи ума 5.Гласови“
17:30Часопис „Лестве“
Учествују: мр Душан Миловановић и Зоран Ђорђевић
18:00„Србијански венац“
Учествују: мр Јован Пејин, Миладин Распоповић и Зоран Ђорђевић
18:30„Време и Истина”
Аутор: мр Јован Пејин
Учествују: Џон Боснић и Драгомир Антонић
19:00„Затирање Србског народа Старог Колашина 1941-47“
Аутор: Василије Гаљак
Учествују: др Радован Калабић, Славиша Бишевац и Милан Анђелковић

25. ОКТОБАР

12:00„Књиге и књижевници: о језику и белетристици на страницама приштинског Јединства“
Аутор: др Голуб Јашовић
Учествују: др Драгомир Костић, др Сања Микетић и др Славица Јовановић
12:30„Милорад Ћорац педагог и научни радник”
Учествују: др Голуб Јашовић, др Софија Милорадовић, др Богдановић Недељко, др Мирјана Петровић Савић и др Сања Микетић
13:00„Вуковим трагом на Косову и Метохији“
Учествују: др Голуб Јашовић, др Михајло Шћепановић, др Софија Милорадовић, др Веселинка Лаброска, др Владан Јовановић и др Станислав Станковић
13:30„Томислав Секулић-човек у свом времену“
Аутори: Ђорђе Јевтић и Момчило Трајковић
Учествују: мр Јордан Ристић, проф. Душан Челић, Новица Соврлић
14:15„Приче са крста“
Аутор: Радосав Стојановић
Учествују: Милутин Ђуричковић, Рада Комазец и Јасмина Стоиљковић
15:00„Благоје Нешковић“
Аутор: др Ена Мирковић
Учествују: др Иван Бецић, др Петар Ристановић и др Милутин Живковић
15:45„Косово у делима српских аутора“
Аутор: Ђорђе Јевтић
Учествују: др Драгомир Костић, Жарко Миленковић, Новица Соврлић,
16:20Компакт диск „Просветљење“ ‒ музика са делима Светислава Д. Божића
Учествују: академик Светислав Д. Божић, др Бранка Радовић и др Небојша Тодоровић
17:00„Методолошки изазови историјске науке : тематски зборник међународног значаја“
Учествују: др Здравко Делетић, др Елезовић Далибор и др Миливој Бешлин
17:30„Методика и технологија наставе Историје“
Аутор: др Здравко Делетић
Учествују: др Звездан Арсић, др Владан Виријевић, др Далибор Елезовић, др Александар Животић
18:00„Balkans in Letters: Impressions of an 18th-century Westerner“
Учествују: др Никола Самарџић, др Марија Коцић и др Далибор Елезовић
18:20„HATO агресија у светлости правде; осуђујућа пресуда починиоцима НАТО агресије на СРЈ са пратећим коментарима“
Учествују: др Здравко Делетић, др Урош Шуваковић и др Далибор Елезовић
18:50„Срне и ране“
Аутор: Милан Михајловић
Учествују: Драган Лакићевић, Милица Бакрач, др Александра Костић Тмушић и Милан Анђелковић

26. ОКТОБАР

12:00Песнички тренуци: Иван Лаловић и Иван Сокач
Музички блок: Филип Сокач, саксофон
12:30„Истраживање поетике“
Аутори: Александар Б. Лаковић и Зоран Павловић
Учествује: Новица Соврлић
13:00„Судија у рату и миру“
Аутор: Даница Маринковић
Учествују: пуковник МУП-а Ратко Вујадиновић и Небојша Николић
13:45„Црквени хор Бранислав Нушић Косовска Митровица“
Аутори: Александар и Миљана Дунђерин
Учествују: академик Димитрије Стефановић, Тамара Адамов Петијевић, Петар Ракић и хор
15:00„Одвикавање од Господа“
Аутор: Ненад – Јера Раденковић
Учествују: Ранко Ђиновић, Радомир Стојановић и Јасмина Стоиљковић
15:30„Тајна дамине игре“
Аутор: Душан Милић
Учествују: Милан Михајловић и проф Сања Ерјавец
16:00„Свети Јован Владимир – историја и култ“
Аутор: др Ђорђе Ђекић
Учествују: др Радомир Поповић и др Божидар Зарковић
16:30„Привремена кожа“
Аутор: Петрос Голитис
Учествују: Академик Адам Пуслојић, Дејан Мастиловић и Марија Пуслојић
17:00Задужбинарство
Учествују: Бранко Антић, Милош Петковић и гости
18:00„Погурај ветар“
Аутор: Зоран Д. Милојевић
Учествују: Даринка Вучинић, Вања Булић, Миладин Распоповић и Драгослав Бокан
18:45„Седам печата“
Аутор: Новица Соврлић
Учествују: Александар Б. Лаковић, др Драгомир Костић и Александар Дунђерин

27. ОКТОБАР

10:00Чувари баштине, документарни серијал
аутор: Предраг Радоњић
12:00Косовски вилајет – целина Космета и Македоније, Живот Срба и узајамне везе
16:00Чувари баштине, документарни серијал
аутор: Предраг Радоњић