РАДНО ВРЕМЕ

датумрадно време
23. октобар10:00 – 21:00
24 – 27. октобар10:00 – 20:00
28 – 30. октобар10:00 – 21:00

ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ

врста улазницецена
појединачна улазница300 РСД
групне улазнице *200 РСД *
породични дани800 РСД
цена паркинга (по сату)150 РСД
деца до осам година старостибесплатан улаз

* Групна посета подразумева долазак намање 20 особа.

За куповину групних улазница потребно је доставити списак особа са пуним именом и презименом, оверен печатом фирме или школе и потписом овлашћеног лица.
Плаћање се врши директно на благајни или преко текућег рачуна.
За добијање профактуре обратити се Служби закупа:

  • Тел: + 381 11 2655 588, 2655 853
    e-mail: tickets@sajam.rs
  • Карте можете подићи на БЛАГАЈНИ сајма:
    Управна зграда, канцеларија 34
    Тел: +381 11 265 58 20