Бавећи се периодом свог доба Христић се бавио сваким добом. Митска тематика зарад универзалних тема била је присутна у његовом делу.

Писао је о власти, о моћи, релативности истине. Проблематизује такође херојство.

Сценска изведба његових дела и данас би била занимљива, пре свега „Чистих руку“. Говори о Едипу, али води и дијалог са Сартром. А све се односи и на наше време. Христић пружа савремени одговор на античког Едипа.

Ненаметљиви портрет Христића довео је на сцену следбенике. У његовим песмама може се уживати као у сопственим доживљајима. Посебно импонује одсуство претенциозности.

У директности је поезија, доказује његово дело. Митске одоре су такође карактеристичне за Христића. Растеретио је мисаони хоризонт својих песама и у сваком периоду се може читати и разумети.

Тако кристално јасно осећамо његово дело, сами се осећамо тако испуњено пред њим да нема бриге за рецепцију Христићевог дела данас.

Учесници: Драган Хамовић, Весна Црепољаревић, модератор Марко Аврамовић