„Невидљиви људи“ креирају изглед књиге. Њихова имена у сенци су аутора, али је њихов рад важан за сусрет, комуникацију са књигом. У сваком случају одговор на питање „Како до добре књиге?“ гласи: тешко. Разлог: издавачи. Често ради уштеде смањују њихов обим па то утиче и на прелом, прореде, величину слова. Када издавачи нису искључиво тржишно оријентисани има простора за стварање доброг изгледа књиге. Уметничке књиге су прави простор за остварење идеја и знања стручњака.

Ко се данас бави обликовањем књиге? На прави начин они који крећу од класичне калиграфије. Наиме, студенти пролазе кроз дуготрајан процес јер углавном не знају ништа о томе колико су слова важна када дођу на факултет, рекли су учесници. Свет слова чини књигу. И факултет даје право образовање. Уметници имају слободу израза да бирају праве добре књиге. Корице су одраз духа времена.

Учесници: Саша Панчић, Оливера Батајић, Јана Оршолић, модератор Снежана Ристић