• Душан Ковачевић, председник

  • Наташа Михаиловић-Вацић, члан
  • Данка Селић, члан
  • Андрија Бојанић, члан
  • Гордана Предић, члан
  • Горица Шкипина, члан

  • Владислав Бајац, члан
  • Марко Мирковић, члан
  • Жарко Чигоја, члан