ИЗЛАГАЧДРЖАВАГРАДШТАНД
АГМ КЊИГАСрбијаБеоград2207
АКАДЕМСКА МИСАОСрбијаБеоград2216
АНДРИЋЕВ ИНСТИТУТ У ВИШЕГРАДУ, ЈУБиХВишеград2232
АРХИВ СРБИЈЕСрбијаБеоград2235/1
АРХИМЕДЕССрбијаБеоград2204
АРХИСОЛАРСрбијаБеоград1601
БАЛКАНСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКАСрбијаБеоград2210
БИГЗ ШКОЛСТВОСрбијаБеоград2231
GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATIONЕгипатКаиро2222, 2200
GENERAL DIRECTORATE OF INTERNATIONAL BOOK EXHIBITIONS AND FAIRS, JSCРусијаМосква2224
ДАН ГРАФСрбијаБеоград2201
ДАТА СТАТУССрбијаБеоград2211
DEMETRAХрватскаЗагреб2233
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕСрбијаБеоград2202
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacijaСрбијаБеоград2220
ЕДУКАСрбијаБеоград2215
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TUNISIAТунисБеоград2227
ЗПР ВОГОРСрбијаУжице1600
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МАТЕМАТИСКОПСрбијаБеоград2203
ИНТЕРСИСТЕМСрбијаБеоград2205
КАРИЋ ФОНДАЦИЈАСрбијаБеоград2230
KLETTСрбијаБеоград2226
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАРСрбијаБеоград2221
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВ.СрбијаБеоград2212
LYCEUM IURISСрбијаСуботица2239
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСрбијаБеоград2212
MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL IDENTITY OF ROMANIAРумунијаБукурешт2238
МЦ МОСТСрбијаБеоград1603
Ministry of Culture and CommunicationМарокоРабат2236
НАКЛАДА СЛАПХрватскаЈастребарско2235
НОВА ШКОЛАСрбијаБеоград2234
ПОЛИТИКА а.д. ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКАСрбијаБеоград1602
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗ. У БЕОГРАДУСрбијаБеоград2213
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУСрбијаБеоград2229
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбијаБеоград2206
ПРЕДСT. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕСрбијаБеоград2217
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГЕРУНДИЈУМСрбијаБеоград2237
РАЧУНАРСКИ ФАКУЛТЕТСрбијаБеоград2208
СИНАПСА ЕДИЦИЈЕСрбијаБеоград2235
Slaiki TarikМарокоТанџир2236
СРЕЋНА ПЛАНЕТАСрбијаБеоград2230
СТВ ИНФО МЕДИАСрбијаБеоград1602
СТР БАКНИГАСрбијаБеоград2218
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУБиХИст. Сарајево2222/1
УНИЦЕФСрбијаБеоград2240
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕР. У БЕОГРАДУСрбијаБеоград2209
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕР. У БГДСрбијаБеоград2228
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ СР. КАРЛОВЦИСрбијаСр. Карловци2210
ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕСрбијаБеоград2219
ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУСрбијаБеоград2214
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕСрбијаБеоград2223
CHINA NATIONAL PUBLICATIONSКинаПекинг2225