ГРАДСКИМ ПРЕВОЗОМ

из центра града

аутобусима бр: 23, 37, 51, 52, 53, 56E, 56L, 58
трамвајима: 3, 12

из правца Новог Београда

аутобусом бр. 88
трамвајем бр. 13

из правца Бановог Брда

аутобусима бр: 23, 37, 51, 52, 53, 58
трамвајима бр: 12, 13

АУТОМОБИЛОМ

ауто путем E70, E75

АВИОНОМ – Аеродром „Никола Тесла“

аутобус: „Air Serbia“
градски превоз – линија 72
такси

ЖЕЛЕЗНИЦОМ – Железничка станица Београд – центар (Прокоп)

аутобус 36, са преседањем на стајалишту „Мостар“ у аутобус 23, 37, 52, 53, 56

АУТОБУСОМ – Аутобуска станица Београд (БАС)

трамвај бр. 13