U sali Borislav Pekić u okviru ciklusa VREME PAMĆENJA održana je tribina Tradicija bibliotekarstva, 180 godina Biblioteke SANU, na kojoj su učestvovali: upravnik Biblioteke SANU, akademik Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković prof. dr Aleksandar Jerkov i upravnik Narodne biblioteke Srbije prof. dr Vladimir Pištalo. Razgovor je vodio novinar Ranko Stojilović.

Akademik Miro Vuksanović je istakao da knjižni fond Biblioteke SANU danas sadrži oko 1.500.000 knjiga, časopisa i drugih štampanih i elektronskih izdanja iz svih oblasti nauke i umetnosti i da od svih biblioteka u Srbiji, Akademijina biblioteka poseduje najveću zbirku stranih knjiga, kao i četrdeset legata. Prof. dr Aleksandar Jerkov je podsetio da su u istoriji srpske kulture najveći uspesi postignuti u književnosti,  a da gledajući bibliotekarstvo iz perspektive 21. veka – treba da budemo tehnički sposobni poput najrazvijenijih zemalja u svetu. Upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović je izjavio da je knjiga ključ sveta i da „obesmrćuje“ čoveka, kao i da se nada da se neće obistiniti predviđanja mnogih da u budućnosti neće biti biblioteka, jer će sve biti dostupno u digitalnoj formi. Prof. dr Vladimir Pištalo je dodao da je optimističan, jer priče ne mogu da umru, jer bez njih nema sveta i da nekako treba privoleti ljude da čitaju. Učesnici su bili saglasni da je jedan od najvećih problema sa kojima se biblioteke trenutno suočavaju – problem prostora za skladištenje novih publikacija.