Nedelja, 23. oktobar

18.30

Otvaranje štanda Rumunije. Poetsko-gastronomski recital Mirčea Dinesku
Izvođenje: Đorđe Marković
Učesnici iz Rumunije: Lućijan Romaškanu, ministar kulture, NJ.E. Silvija Davidoju, ambasadorka Rumunije u Srbiji, Liviju Žikman, predsednik Instituta za rumunsku kulturu. Prevod: Jonela Menger
Štand Rumunije, Hala 2A

Ponedeljak, 24. oktobar

16.00-18.00
Beograd u 5 prijatelja. Moj prijatelj, Nikita
Učesnici: Adam Puslojić, Mirčea Dinesku, Joan Kristesku (direktor Narodnog muzeja rumunske književnosti), Miloš Janković (predsednik ad interim Udruženja književnika Srbije), Joan Matej (direktor u Ministarstvu kulture Rumunije), Dejan Mastilović, (direktor Izdavačke kuće „Filip Višnjić”), Mirčia Dumitresku, (grafičar) Moderatori: Slavomir Gvozdenović i Joan Kristesku, prevod: Jonela Menger
Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti (Knez Mihailova 5)

18.00-19.00
Nova poezija: ko piše, kako piše i ko čita
Klaudiju Komartin u dijalogu sa Radmilom Petrović. Moderator: Paula Erizanu, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

Utorak, 25. oktobar

16.00-17.00
Fokus: rumunska proza danas. Kako smo živeli i kako smo utekli od komunizma Učesnici: Veronika D. Nikulesku, Gabrijela Adamešteanu, Nađa Parandilović (izdavač Darma Books), izdavačka kuća „Partizanska knjiga”
Moderator: Paula Erizanu, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

17.00-18.00
Podržavanje književnog prevoda, neophodna potreba
Učesnici: Joan Kristesku (direktor Narodnog muzeja rumunske književnosti), Mladen Vesković, (savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije), Liviju Žikman, (predsednik Instituta za rumunsku kulturu), Joan Matej, (direktor u Ministarstvu kulture Rumunije). Moderator: Ljubica Šljukić (Traduki), prevod: Simona Popov
Štand Rumunije, Hala 2A

18.00-19.00
Rim na leptirovim krilima. Promocija romana Crni leptir Radua Paraskiveskua, uz prisustvo autora i izdavača Aleksandre Rašić (Književna radionica „Rašić”). Moderator: Monika Hucanu, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

Sreda, 26. oktobar

10.00-13.00
Novosti u rumunskoj i srpskoj književnosti. Profesionalni dijalozi. Tema: Fikcionalna i nefikcionalna književnost. Izdavačke kuće Srbije, učesnice: Albatros, Arhipelag, Blum, Darma Books, Geopoetika, Heliks, Kreativni centar, Pčelica, Štrik. Izdavačke kuće Rumunije, učesnice: Art, Cartier, Curtea Veche, Frontiera, Humanitas, Nemira, Polirom, Trei i Livija Stoja „Literary Agency”.
Događaj u saradnji sa Institutom za rumunsku kulturu
Štand Rumunije, Hala 2A

15.00-16.00
Autobiografija kroz poezije Promocija knjige pesama Slavomira Gvozdenvića Disanje na pseće škrge, Arhipelag, Beograd, 2022. Učesnici: Slavomir Gvozdenović i Gojko Božović, izdavač
Štand Rumunije, Hala 2A

16.00-17.00
Može li biti istorija kul”? Prezentacija knjige: Neagu Đuvara, Kratka istorija Rumuna za mlade. Učesnici: Adrijan Ćorojanu (istoričar, diplomata), Momčilo Isić, Srećko Đukić (Albatros plus). Moderator: Danijela Popov, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

18.00-19.00
Da li su istočno-evropski autori ušli u Evropu? Gabrijela Adamešteanu u dijalogu sa Svetislavom Basarom. Moderator: Paula Erizanu, prevod: Aurora Rotariju Planjanin
Štand Rumunije, Hala 2A

Četvrtak, 27. oktobar

10.00-13.00
Novosti u rumunskoj i srpskoj književnosti. Profesionalni dijalozi. Tema: Književnost za decu i omladinu. Izdavačke kuće Srbije: Albatros plus, Arhipelag, Blum, Darma Books, Filip Višnjić, Geopoetika, Heliks, Kreativni centar, Pčelica, Štrik
Izdavačke kuće Rumunije: Art, Cartier, Curtea Veche,Frontiera, Humanitas Nemira, Polirom, Trei i Livija Stoja „Literary Agency”.
Događaj u saradnji sa Institutom za rumunsku kulturu
Štand Rumunije, Hala 2A

15.00-17.00
Desetoro književnika bez granica Književni susret između autora rumunskog porekla iz Srbije i autora srpskog porekla iz Rumunije. Učesnici: Slavomir Gvozdenović, Ljubica Rajkić, Ljubinka Perinac Stankov, Borko Ilin, Goran Mrakić, Valentin Mik, Mirčea Lelea, Marijana Stratulat, Joan Baba, Aurora Rotariju Planjanin. Moderatori: Slavomir Gvozdenović i Virđinija Popović
Štand Rumunije, Hala 2A

17.00-18.00
Apolodor se sastaje sa Ježurkom Ježić O književnosti za decu i omladinu. Učesnici: Veronika D. Nikulesku, Ljiljana Marinković (izdavač, Kreativni centar), Luminica Korneanu (književni kritičar). Moderator: Adina Popesku, prevod: Ljubinka Perinac Stankov
Štand Rumunije, Hala 2A

18.00-19.00
Razglednice iz Temišvara Interaktivni prikaz projekta: Temišvar 2023 – Evropska prestonica kulture. Domaćin: Vlad Taušanče, član tima kustosa
Štand Rumunije, Hala 2A

19.00-20.00
Nova uloga diplomatske kulture Adrijan Ćorojanu, istoričar i diplomata u dijalogu sa Aleksandrom Kolaković, istraživačem na Institutu političkih nauka u Beogradu i sa Vladimirom Pištalom, autorom, direktorom Narodne biblioteke Srbije. Moderator: Luminica Korneanu, prevod: Ljubinka Perinac Stankov
Narodna biblioteka Srbije

Petak, 28. oktobar

13.00-15.00
75. godišnjica lepe književnosti izdavačke kuće Libertatea
Učesnici: Marijana Stratulat, direktorka Izdavačke kuće „Libertatea”, Valentin Mik, pomoćik direktora Izdavačke kuće „Libertatea”, Teodora Smolean, urednica Izdavačke kuće „Libertatea”, Marioara Sfera, urednica časopisa za kulturu „Lumina” koji izlazi pod pokroviteljstvom izdavačke ustanove „Libertatea”. Organizator: Izdavačka kuća „Libertatea”
Štand Rumunije, Hala 2A

15.00-16.00
Imena koja (ne) znamo da ih prepisujemo. Prezentacija Antologije savremene rumunske priče, objavljene u Izdavačkoj kući „Arhipelag”.
Učesnici: Oana Hergenroter, (antologičar i prevodilac), Gojko Božović, (izdavač, Arhipelag), Teofil Pančić. Moderator: Borko Ilin
Štand Rumunije, Hala 2A

17.00-18.00
Fokus: rumunska proza danas. Fascinacija savremenih nevroza.
Učesnici: Vlad Zografi, Augustin Kupša, Aleksandra Rašić (izdavač Književne radionice „Rašić”) i izdavačka kuća „Partizanska knjiga”. Moderator: Ljubica Šljukić, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

18.00-19.00
Fantastično putovanje kroz vreme zajedno sa Joanom Parvulesku. Učesnici: Joana Parvulesku, Katarina Ješić (izdavač, Heliks)
Moderator: Oana Hergenroter, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

19.30
Electric Night. Prvi deo – 7 rumunskih književnika se predstavlja
Učesnici: Julijan Ćokan, Filip Florijan, Radu Pavel Geo, Trajan Pop, Dojna Rušti, Lućijan Dan Teodorović, Tatijana Cibuleak. Moderatori: Luminica Korneanu i Borko Ilin, izvođenje: Đorđe Marković, Powered by Electric Brother
Udruženje književnika Srbije (Francuska 7, Beograd)

Subota, 29. oktobar

11.00-13.00
60. godišnjica od osnivanja Društva za rumunski jezik
Promocija dveju monografija objavljenih u Izdavačkoj kući Društva za rumunski jezik: Monografija – 70. godišnjica aktivnosti Redakcije programa u Vojvodinini na rumunskom jeziku, Radija Novi Sad 1949-2019 i Monografija – 45. godišnjica aktivnosti Rumunske redakcije TV Novi Sad – Televizija Vojvodine. Učesnici: Lućijan Marina, Danijela Barbulov, Virđinija Popović, Romanca Jovanović, Branduša Žujka, organizator: Društvo za rumunski jezik Vojvodine
Štand Rumunije, Hala 2A

13.00-14.00
Fokus: Rumunska poezija danas. Balkanske poetike bez granica
Učesnici: Kosmin Perca, Robert Šerban, Trajan Pop, Slavomir Gvozdenović, izdavačka kuća „Partizanska knjiga”. Moderator: Luminica Korneanu, prevod: Borko Ilin
Štand Rumunije, Hala 2 A

14.00-15.00
Fokus: Rumunska proza danas. Svetlost i surovost u rumunskoj ženskoj prozi Učesnice: Dojna Rušti, Tatijana Cibuleak, Joana Parvulesku, Katarina Ješić (izdavač, Heliks), moderator: Paula Erizanu, prevod: Ljubinka Perinac Stankov
Štand Rumunije, Hala 2A

15.00-16.00
Fokus: Rumunska proza danas. Granice zajedničkog prostora
Učesnici: Lućijan Dan Teodorović, Radu-Pavel Geo, Julijan Ćokan, Aleksandar Šurbatović (izdavač, Blum), izdavačka kuća „Partizanska knjiga”. Moderator: Danijela Popov, prevod: Ljubinka Perinac Stankov
Štand Rumunije, Hala 2A

16.00-17.00
Fokus: Rumunska proza danas. Bukurešt – nova književna geografija Bogdan Aleksandru Stanesku u dijalogu sa Igorom Marojevićem. Moderator: Adina Popesku, prevod: Borko Ilin
Štand Rumunije, Hala 2A

17.00-18.00
Jesenja književna salata – Dragan Velikić u dijalogu sa Filipom Florijanom. Moderator: Luminica Korneanu, prevod: Đura Miočinović
Štand Rumunije, Hala 2A

18.00-19.00
Omaž profesoru Radu Flori. Prezentacija zbornika u čast obeležavanja stogodišnjice rođenja istaknutog filologa i pisca. Učesnici: Lućijan Marina, Virđinija Popović, Romanca Jovanović, Aurora Rotariju-Planjanin. Organizator: Društvo za rumunski jezik Vojvodine
Štand Rumunije, Hala 2A

19.30
Electric Night. Drugi deo – 8 rumunskih autora se predstavlja
Učesnici: Augustin Kupša, Mihaj Firika, Slavomir Gvozdenović, Joana Parvulesku, Kosmin Perca, Bogdan Aleksandru Stanesku, Vlad Zografi, Robert Šerban. Moderator: Oana Hergenroter, izvođenje: Tamara Tomanović
Powered by NotSoCommonDJ
Udruženje književnika Srbije (Francuska 7, Beograd)

Nedelja, 30. oktobar

13.00-14.00
Kako se danas čita Mirčea Elijade? Učesnici: Danijela Popov, Simona Popov, Đura Miočinović, Gabrijel Babuc, izdavačka kuća „Geopoetika”. Moderator: Danijela Popov
Štand Rumunije, Hala 2A

14.00-15.00
Zašto volimo i prevodimo rumunsku književnost? Razgovor među književnim prevodiocima iz Srbije. Učesnici: Adam Puslojić, Danijela Popov, Niku Čobanu, Đura Miočinović, Marijana Dan, Jonela Menger, Ljubica Šljukić (Traduki). Moderator: Oana Hergenroter
In memoriam: Ileana Ursu Nenadić i Miljurko Vukadinović
Štand Rumunije, Hala 2A