U sali Vasko Popa u okviru ciklusa PIŠEM, DAKLE POSTOJIM o svom stvaralaštvu govorio je književnik Dragan Jovanović Danilov. Sa njim je razgovarala novinarka Jovana Milovančević.

Dragan Jovanović Danilov je istakao da je Ivo Andrić govorio da postoje veliki i mali jezici, kao što postoje velike i male novčanice, ali da jezik kojim je pisao npr. Crnjanski ne može biti mali. Danilov misli da samo previše koncentrisani na promociju književnog stvaralaštva u regionu i da treba na dostojanstven način da najbolje pisce i pesnike predstavimo svetu, a da je to nemoguće bez pomoći Ministarstva kulture. Naglasio je da poezija i proza moraju da imaju srčanost i da budu zagledane u život, kao i da je za sve što čovek radi potreban podsticaj.