U  sali Ivo Andrić održan je panel „Autorska prava i piraterija“ na kojem su učestvovali izdavači: Gordana Knežević, Dejan Begović, Dejan Papić i Zoran Hamović. Razgovor je vodila Ana Marija Grbić.

Dejan Papić je istakao da ukoliko želimo da imamo uspešnu produkciju, moramo da shvatimo važnost poštovanja autorskih prava. Papić je dodao i da polako napredujemo u svesti, ali ne i u pravosuđu, dok je Dejan Begović govorio o potrebi da se uvedu ozbiljnije kaznene mere kada je piraterija u pitanju. Gordana Knežević je podsetila na veliku zajedničku borbu sa autorskim timovima i na postojanje unutrašnje kontrole koja čita nove rukopise i upoređuje ih sa onim što je već napisano. Zoran Hamović je podsetio da postoje dve komponente autorskih prava: moralna i pravna, kao i na to da autori, nažalost, često sami sebe piratizuju.