Ivo Andrić

Ivo Andrić (1970)

„Već na prvi, površan pogled može se videti želja da Sajam bude otvoren prozor sa dvostrukim vidikom, sa vidikom za našeg čoveka u strani svet knjige i vidikom za stranca na put i razvitak knjige u književnostima naših naroda. Pored izdanja na jezicima svih naših naroda i narodnosti, na njemu učestvuje oko 70 izlagača iz 18 zemalja… U vezi sa Sajmom organizovana je, uz saradnju stručnjaka, izložba u čast 100-godišnjice V.I. Lenjina, zatim međunarodna izložba slavističkih izdanja naših kuća i stanova…“.

Desanka Maksimović

Desanka Maksimović (1988)

„Pogledajte ovu ogromnu količinu tajni oko sebe! Na Sajmu knjiga se uvek osetim više tužna nego radosna: Da poživimo stotine godina, ne bismo stigli otvoriti sve ove školjke bisera ljudske misli, pune vatre srca i oluja mašte…“.

Мilorad Pavić

Milorad Pavić (1990)

“…Danas književnost živi od pokojnih klasika i od živih čitalaca koji sada postavljaju novo pitanje: možemo li voleti jednu knjigu, a ne koliko je cenimo ili koliko je lepa… Tražite, dakle, ovde, večeras, knjigu koju ćete moći da volite. Time možda pomažete ovoj planeti da preživi…“.

David Albahari / Copyright - Das blaue Sofa / Club Bertelsmann

David Albahari (2004)

„…Sajam knjiga predstavlja jedno divno središno mesto na kojem mogu samo da sretnem pisce koje poznajem i da vidim, pregledam i upoznam se sa celokupnom domaćom produkcijom. Dakle, Sajam knjiga je najdivnije vreme za mene u Beogradu.“