U sali Vasko Popa u okviru ciklusa MISLITI O KNJIZI održana je tribina Autoritet književne kritike (100 godina od Mihizovog rođenja). U razgovoru su učestvovali književni kritičari: Vladan Bajčeta, Vesna Trijić i Jasmina Vrbavac. Moderatorka je bila Milena Đorđijević.

Učesnici su se složili da bi trebalo da se podrazumeva da književni kritičar časno radi svoj posao i da ima potpunu slobodu da izdvoji negativne aspekte nekog dela, odnosno da kaže ono što misli. Napomenuli su da je negativna kritika posebno značajna kada su u pitanju afirmisani pisci ili nagrađena dela, kako se ne bi podrazumevalo da je nešto apriori dobro kada dolazi od tog pisca, ili kada je delo ovenčano nekom nagradom. Saglasili su se u stavu da je kod nas uvek bilo plodno tle za cenzuru. Ukazali su i na to da književni kritičari treba da se prilagode mediju za koji se kritika piše, jer postoje velike razlike u pisanju kritike za novine, radio, televiziju.