Međunarodni beogradski sajam knjiga

Beogradski sajam
Bulevar vojvode Mišića 14
11040 Beograd
www.sajam.rs

Projektni tim

Ljiljana Šoškić, koordinator projekta
Telefon: +381 (0)11 2655 521
Faks: +381 (0)11 26 55 042
e-mail: knjige@sajam.rs

Katarina Martinek, administrator
Telefon: +381 (0)11 2655 329
Faks: +381 (0)11 2655 419
e-mail: knjige@sajam.rs

Pres služba

Tamara Vasiljević
Telefon: +381 (0)11 2655 828
Mob: +381 (0)63 328 169
e-mail: knjigepress@sajam.rs

Grupne posete

Tel: + 381 11 2655 588, 2655 853
e-mail: tickets@sajam.rs

Inspektorati u halama

Hala 1

Igor Gljivica, inspektor izložbenog prostora
Milan Kandić, pomoćnik inspektora
Telefon: +381 (0)11 2655 190
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 191
e-pošta: hala1@sajam.rs

Hale 1A i 2

Mile Mekterović, inspektor izložbenog prostora
Telefon: +381 (0)11 2655 240
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 241
e-pošta: hala2@sajam.rs

Hala 4

Nikola Aperlić, inspektor izložbenog prostora
Telefon: +381 (0)11 2655 014
Telefon/faks: +381 (0)11 2655 848
e-pošta: hala3@sajam.rs