U sali Borislav Pekić u organizaciji Udruženja profesionalnih izdavača Srbije održana je konferencija Izdavaštvo i javni interes.

Prvo je organizovan okrugli sto Piraterija protiv društva ili društvo protiv piraterije, u kome su učestvovali prof. dr Dušan Paunović, dr Uroš Ćemalović i Miloš Konstatinović, a moderator je bio Gojko Božović. Učesnici su bili saglasni da izdavače i autore čeka velika borba, i da postoji problem kontrole elektronskih sadržaja.

Drugi okrugli sto bio je posvećen temi Mudrost kulturne politike u digitalnoj transformaciji. Učesnici su bili: prof. dr Milena Dragićević Šešić, prof. dr Vladislava Gordić Petković, prof. dr Dalibor Petrović i dr Đorđe Krivokapić. Razgovor je vodila Bora Babić. Učesnici su naglasili da nedostaju uređivačke politike i recenzenti, kao i da se svi previše oslanjamo na to da se sve može pronaći na internetu, ne dovodeći u pitanje istinitost i kvalitet.

Treći okrugli sto Međunarodno integrisanje izdavačke produkcije Srbije je moderirao Vladislav Bajac. U razgovoru su učestvovali: prof. dr Zoran Paunović, prof. dr Ljiljana Rogač Mijatović i prof. dr Slobodan Marković. Učesnici su istakli da je pitanje predstavljanja jedne kulture usko vezano za to kako je druge kulture vide i da je problem izdavača kako da predstave knjigu ili pisca u svetu. Jedan od predloga je, kako su rekli, da se izdavači „dublje“ povežu sa državnim institucijama, odnosno sa Ministarstvom kulture.