Veljko Vujačić je profesor sociologije na Oberlin koledžu (Ohajo). Od 2015 do 2018 radio je kao prorektor Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu.

Njegovi članici su objavljeni u naučnim časopisima Theory and Society, Post-Soviet Affairs, East European Politics and Societies, Comparative Politics, Research Political Sociology, enciklopedijama kao što su The International Encyclopedia of the Social Sciences, The Encyclopedia of Revolutions, The Concise Encyclopedia of Comparative Sociology, te različitim zbornicima. Vujačić je takođe autor knjige Sociologija nacionalizma (Službeni glasnik, Beograd, 2013).

Dobitnik je stipendija i istraživačkih fondova od strane institucija kao što su The Social Science Research Council, The Woodrow Wilson Center for International Scholars, IREX, kao i Karnegijeve, Melonove i Rokfelerove Fondacije. Godine 2010, dobio je nagradu kao najbolji predavač iz oblasti društvenih nauka na Oberlin koledžu.