Miloš Okuka (Porija, kod Uloga, opština Kalinovik, 2. avgust 1944) je srpski lingvista, slavista, istoričar književnosti i profesor univerziteta.

Autor je preko 200 naučnih i stručnih radova na srpskom, poljskom, nemačkom i engleskom jeziku objavljenim u časopisima i novinama bivše Jugoslavije, Nemačke, Austrije, Švajcarske i Poljske.

Živi u Minhenu.