U sali Vasko Popa održan je prvi DIJALOG u kojem su učestvovali pesnici Radmila Lazić i Vojislav Karanović. Razgovor je vodila književna kritičarka Tamara Krstić.

Na početku programa Radmila Lazić i Vojislav Karanović su čitali svoje pesme koje su bile uvod u razgovor o njihovim poetikama. Učesnici su se složili da je poezija i vizija sveta, a ne samo pevanje o svetu koji vidimo i u kojem živimo. Kako je rečeno, iako je njihova poezija različita, stihovi Lazićeve su puni buke i besa, a Karanovićevi tišine, njihovu poeziju spaja čežnja za slobodom i pokušaj da se sloboda i osvoji.