ИЗЛАГАЧДРЖАВАШТАНД
АГМ КЊИГАСрбија2206
АКАДЕМСКА МИСАОСрбија2210
АНДРИЋЕВ ИНСТИТУТ У ВИШЕГРАДУБиХ2227
АРХИ КЊИГАСрбија2233
БАЛКАНСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКА БНЦ-РАЕНСрбија2209
БИГЗ ШКОЛСТВОСрбија2226
GENERAL EGYPTIAN BOOK ORGANIZATIONEgypt2223
ДАТА СТАТУССрбија2215
ЕПОХА ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕСрбија2228
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МАТЕМАТИСКОПСрбија2203
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИСрбија2230
ИНТЕРСИСТЕМСрбија2205
КАРИЋ УНИВЕРЗИТЕТСрбија2212
КИНОПРАВДА ИНСТИТУТСрбија2219
KLETTСрбија2224
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТСрбија2213
МАТЕМАТИЧКО ДРУШТВО АРХИМЕДЕССрбија2204
МАТЕМАТЧКИ КЛУБ ДИОФАНТСрбија2233
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕСрбија2213
MINISTRY OF YOUTH, CULTURE AND COMMUNICATION MOROCCOMorocco2231
MINISTRY OF CULTURE OF ROMANIARomania2200
НАКЛАДА СЛАПCroatia2229
NEW AGE PUBLISHINGСрбија2233
НЕОЛИБРИССрбија2228/1
НОВА ШКОЛАСрбија2233
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН У БЕОГРАДУСрбија2225
ПРЕДСT. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕСрбија2217
РАЧУНАРСКИ ФАКУЛТЕТСрбија2207
RUSSIAN BOOK UNIONRussia2221
СИНАПСА ЕДИЦИЈЕСрбија2229
Slaiki TarikMorocco2231
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИСрбија2214
СТР БАКНИГАСрбија2218
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИСрбија2201
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУБиХ2216
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2208
ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕСрбија2219
ФОНДАЦИЈА АЛЕК КАВЧИЋСрбија2233
ФОНДАЦИЈА БРАЋА КАРИЋСрбија2212
ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУСрбија2211
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕСрбија2214
CHINA NATIONAL PUBLICATIONS IMPORT&EXPORT (GROUP) CORPORATIONChina2222