АРЕНА

ИЗЛАГАЧДРЖАВАШТАНД
АГОРАСрбија1113
АКАДЕМСКА КЊИГАСрбија1108
АЛБАТРОС ПЛУССрбија1112
АРХИПЕЛАГСрбија1102
ВУКОТИЋ МЕДИАСрбија1117
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОСрбија1118
ГЕОПОЕТИКА ИЗДАВАШТВОСрбија1100
ДЕРЕТАСрбија1104
ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ,Србија1121
ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋАСрбија1115
Издавачка кућа ПРОМЕТЕЈСрбија1124
ИК КЊИГА КОМЕРЦСрбија1111
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ‘ПОШТА СРБИЈЕ’Србија1120
КОСМОС ИЗДАВАШТВОСрбија1105
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАРСрбија1122
ЛАГУНАСрбија1109
MAGNUS TMCСрбија1123
МАТИЦА СРПСКАСрбија1110
ПЛАТО ИЗДАВАШТВОСрбија1116
ПРАВОСЛАВНА РЕЧСрбија1107
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКСрбија1119
СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГАСрбија1114
ТАНЕСИСрбија1116
CLIOСрбија1101
ЧАРОБНА КЊИГАСрбија1103
ЧИГОЈА ШТАМПАСрбија1123
ШТАМПАР МАКАРИЈЕСрбија1106

ПАРТЕР

ИЗЛАГАЧДРЖАВАШТАНД
АКИА МАЛИ ПРИНЦСрбија1327
AS SOVEX , FEDONСрбија1436
BEGEN COMERCСрбија1414
BELI PUT PUBLISHINGСрбија1306
BOOKСрбија1450
CATENA MUNDIСрбија1322
COMMODORE TRADEСрбија1447
DARKWOOD DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST PROMET I USLUGEСрбија1302
DARMA BOOKSСрбија1427
DOMUS EDITORIA ARS LIBRIСрбија1444
FENIKS LIBRISСрбија1457
FORMA B COMICSСрбија1442
IND MEDIA PUBLISHINGСрбија1453
IP NNK INTERNACIONALСрбија1454
KLETTСрбија1304
LEO COMMERCEСрбија1321
MEDITERRAN PUBLISHINGСрбија1324
MIBA BOOKSСрбија1402
MODESTY STRIPOVIСрбија1306
PI-PRESS GRAFIČKO – IZDAVAČKO DRUŠTVOСрбија1438
PROPOLIS BOOKSСрбија1423
RED BOXСрбија1404
URBAN READSСрбија1306
ZEBRA PUBLISHINGСрбија1461
АГАПЕ КЊИГАСрбија1448
АГНОСТАСрбија1446
АЛГОРИТАМ ИЗДАВАШТВОСрбија1313
АЛМАСрбија1422
АПОСТРОФ ЦЕНТАР ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ ПИСМЕНОСТСрбија1309
БДР МЕДИАСрбија1315
БЕРНАРСрбија1415
БЕСЈЕДАBiH1405
БЛУМ ИЗДАВАШТВОСрбија1411
ВАЛЕРАСрбија1458
ВАСКРСЕЊЕСрбија1435
ВЕЛИКА СРБИЈАСрбија1403
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВОСрбија1303
ГАНЕША КЛУБСрбија1437
ГЛОБОС АЛЕКСАНДРИЈАСрбија1308
ДЕЛФИ КЊИЖАРЕСрбија1320
ДОКАЗ ИЗДАВАШТВОСрбија1421
ДОСИЈЕ СТУДИОСрбија1425
ДРАСЛАРСрбија1424
ЕВОЛУТАСрбија1445
ЕДИЦИЈАСрбија1449
ЕДУКАСрбија1301
ЗАДУЖБИНА ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋАСрбија1444
ЗЛАТНИ ЗМАЈСрбија1459
ИЗДАВАЧКА КУЋА АРЕТЕСрбија1439
ИЗДАВАЧКА КУЋА МАКОНДОСрбија1306
ИЗДАВАЧКА КУЋА ФИЛИП ВИШЊИЋСрбија1419
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕСНА КОБИЛАСрбија1404
ИК АРУНАСрбија1452
ИК ДЕДИЋСрбија1316
ИК ЛОМСрбија1328
ИК СРПСКА РЕЧСрбија1443
ИК ШТРИКСрбија1319
ИКЦ СОЛАРИССрбија1413
ИНФОРМАТИКАСрбија1312
ИП ПАНОНИЈА-РУМАСрбија1433
ИПЦ Медиа, у саставу ИПЦ БеоградСрбија1427
ЈАПАНОРАМА СРПСКО-ЈАПАНСКО ДРУШТВО БЕОГРАД-ТОКИОСрбија1420
ЈАСЕН БГДСрбија1400
ЈП ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА ИСТОЧНО САРАЈЕВОBiH1418
ЈРЈСрбија1300
КАРПОССрбија1432
КЊИЖАРНИЦА ЗЛАТНО РУНОСрбија1430
КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ (КОВ)Србија1451
КОКОРО АГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАШТВОСрбија1420
КОМИКОСрбија1404
КОМИТЕТ ЗА ОДБРАНУ ВОЈИСЛАВА ШЕШЕЉАСрбија1403
КОМПЈУТЕР БИБЛИОТЕКАСрбија1542
КОНТРАСТ ИЗДАВАШТВОСрбија1440
КОРНЕТСрбија1404
ЛЕГЕНДА КДСрбија1450
ЛЕНТОСрбија1408
ЛОГОССрбија1446
МЕДИЈА ЦЕНТАР ‘ОДБРАНА’Србија1305
МИКРО КЊИГАСрбија1314
МИРОСЛАВ АГЕНЦИЈАСрбија1406
МЛАДИНСКА КЊИГАСрбија1431
НЕВЕНСрбија1401
НИД Компанија НОВОСТИСрбија1462
ОДИСЕЈАСрбија1325
ОРФЕЛИН ИЗДАВАШТВОСрбија1324
ОТВОРЕНА КЊИГАСрбија1429
ПАРТЕНОН М.А.М. СИСТЕМСрбија1310
ПОРТАЛИБРИССрбија1318
ПРЕСИНГСрбија1416
ПРИНЦИП ПРЕССрбија1426
ПСИХОПОЛИС ИНСТИТУТСрбија1407
ПЧЕЛИЦА ИЗДАВАШТВОСрбија1317
РУЖНО ПАЧЕСрбија1326
САМО КОРАКСрбија1460
СВЕТ КЊИГЕСрбија1311
СПОМЕН ХРАМ СВЕТОГ САВЕСрбија1323
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВАСрбија1307
СРПСКО КУЛТУРНО ДРУШТВО ПРОСВЈЕТАCroatia1409
СУМАТРА ИЗДАВАШТВОСрбија1417
ТРЕЋИ ТРГСрбија1410
УДРУЖЕЊЕ СРЕБРНО ДРВОСрбија1410
УКРОНИЈАСрбија1434
УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ГРАДАЦСрбија1404
ФИНЕСАСрбија1441
ХЕЛИКССрбија1455
ХЕРА ЕДУСрбија1309
ХОПЛИТСрбија1428
ЦЕПЕЛИН ИПКСрбија1412