Роберт Шербан (1970), писац, новинар, издавач и ТВ реализатор.

Завршио је студије Факултета уметности и дизајна и Грађевинског факултета у Темишвару где и живи. Директор је Међународног књижевног фестивала у Темишвару.

Објавио је 20 књига (поезија, публицистика, књижевна критика и критика уметности). Члан је Савеза писаца Румуније.