Рођен 1960. у Птују (Словенија), а детињство провео у месту Велика Недеља код Орможа. Након завршених студија права у Љубљани, сели се у Нову Горицу, где и данас живи и ради као судија Основног суда.

Пише романе, кратку прозу и поезију. У оквиру кратке прозе опробао се готово у свим врстама и жанровима (научна фантастика, хумор и сатира, путописи, реалистичке новеле и постмодерна кратка прича за одрасле, кратка проза за децу и младе итд.). За емисију Радија Словенија Лаку ноћ, децо! написао је више од сто бајки, а пише и поезију за децу и младе.

Има четрдесет и осам самосталних књига – романа, књига поезије, збирки кратких прича за одрасле и збирки бајки.

У Словенији је добитник више награда за своје стваралаштво, а у Србији је за књигу Мачак Фердо добио награду „Сунчани сат“ (2016), која се додељује за књижевно стваралаштво за младе.