Gosti izdavača 2018.2018-10-16T12:19:40+02:00

Gosti izdavača

Predrag Slijepčević

Predrag Slijepčević je predavač na Univerzitetu Brunel u Londonu. Njegova istraživanja fokusirana su na molekularnu organizaciju hromozoma (posebno njegovih završnih delova poznatih kao telomere), genetske mehanizme starenja i raka, filozofiju evolucije i filozofiju nauke.

Sanja Nikolić

Sanja Nikolić je rođena 1976. godine u Splitu. Diplomirala je filozofiju na Beogradskom univerzitetu. Objavljivala je poeziju i priče. Njen prvi roman je „Sila i Soni u Berlinu“, o životu u emigraciji, što je jedna od ključnih tema našeg vremena.

Venko Andonovski

Venko Andonovski (Kumanovo, 1964), romansijer, pripovedač, dramski pisac, pesnik, esejist, književni teoretičar, univerzitetski profesor, prevodilac. Andonovski je studirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Skoplju, gde je profesor teorije književnosti. Jedan je od najznačajnijih i najčitanijih savremenih makedonskih pisaca.