Na 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga u okviru tribine „Vreme pamćenja“ predstavljeno je prvih pet tomova Kritičkog izdanja Andrićevih dela. Na tribini su učestvovali Zorica Nestorović, Slađana Jaćimović, Milan Aleksić i moderator Jana Aleksić

Zorica Nestorović je naglasila da je „projekat Kritičkog izdanja dela Ive Andrića utemeljen na dva osnovna principa, prvi je žanrovski, a drugi hronološki. Princip žanra ima povlašćen status u odnosu na princip hronologije, što znači da se Andrićeva dela grupišu u žanrove u kojima se ogledao, a potom se unutar tako nastalog korpusa kritički priređuju i donose prema hronologiji svog objavljivanja“. Ona je dodala da je za potrebe priređivanja ovog kritičkog izdanja formiran tim koji čine stručnjaci i proučavaoci srpske književnosti i jezika i tekstologije.

Slađana Jaćimović je rekla da su ovakva izdanja dragocena jer „pokazuju kako se Andrić menjao, oko čega se dvoumio u svom delu, šta su mu bile prve zamisli i zašto je od njih odustao. Na taj način ulazimo u piščevu radionicu“.

„Ono što nam je bilo pred očima, kao zvezda vodilja, tokom priređivanja ovog izdanja, je piščeva volja“ istakao je Milan Aleksić i dodao da je Ivo Andrić veoma brinuo i vodio računa o jeziku i izrazu u svojim književnim delima. „Andrić je vrlo prilježno radio na tekstu, unosio ispravke, beležio, sa jedne strane, štamparske greške, a sa druge strane unosio svoje izmene“ rekao je Aleksić.