Miloš Okuka

Miloš Okuka, slavista, rođen je 1944. u Porijama kod Uloga (istočna Hercegovina). Bio profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Od 1992. stalno na Univerzitetu u Minhenu.

Objavio više stotina naučnih i stručnih radova i knjige: „Sava Mrkalj als Reformator der serbischen Kyrilliza” , “Govor Rame”, “Jezik i politika”, “Priče o oblicima riječi”, “U Vukovo doba”, “Ogledi o našem književnom jeziku”, “A Bibliography of Recent Literature on Macedonian, Serbo-Croatian, and Slovene Languages, “Književni jezik u Bosni i Hercegovini od Vuka Karadžića do kraja austrougarske vladavine” (s Ljiljanom Stančić), “Bosna i Hercegovina prije 100 godina u reči i slici” – Bosnien-Herzegowina vor 100 Jahren in Wort und Bild – Bosnia and Hercegovina from 100 yers ego (s Mehom Šoše), “Srpski na kriznom putu”, “Srpski dijalekti”, “Pojanja i kazivanja u skrbna i besudna vremena”, “Književnojezička baština bosanskih i hercegovačkih Srba pod turskom vlašću”, Salo debeloga jera livo azbukoprotres Save Mrkalja u starom i novom ruhu, U vrtlogu Matice, Morine u Hercegovini (s Nikolom Laketom).

Za naučni rad dobio je nagradu Grada Sarajeva 1985. godine, nagradu „Sava Mrkalj“ SKD „Prosvjeta“ iz Zagreba 2014. i nagradu Pavla i Milke Ivić 2014.