Dušan Šimko, rođen je u Košicama (Slovačka) 1945. godine. Nakon što je Čehoslovačka napadnuta od strane sovjetskih trupa, emigrirao je u Švajcarsku 1968. godine, gde mu je dodeljen politički azil.

Završio je studije u Bazelu i do sada je bio aktivan kao slovački pisac, univerzitetski predavač, filmski stvaralac i novinar.

Objavio je do sada „Žan-Zabalin Maraton“, „Japanski divan“, „Šesti bataljon“, „Egzil u Bazelu“ (Exil in Basel) i „Gubio – knjiga doušnika“, „Mramor i granit“. Takođe je zastupljen u antologijama „Pregled savremene fikcije: nova slovačka fikcija“, Leto 2010; „Basel Erlesen“; „29 priča iz Slovačke“; „Košice (Kassa) je bio evropski grad“.

Knjige Dušana Šimka prevedene su na nemački, engleski, mađarski i češki.