Predrag Slijepčević je predavač na Univerzitetu Brunel u Londonu. Njegova istraživanja fokusirana su na molekularnu organizaciju hromozoma (posebno njegovih završnih delova poznatih kao telomere), genetske mehanizme starenja i raka, filozofiju evolucije i filozofiju nauke.

Obrazovanje je stekao u bivšoj Jugoslaviji, a neposredno pred tragični rat u Bosni i Hercegovini dobija tri stipendije u isto vreme: Fulbrajtovu stipendiju za UCSF (University of California San Francisco), stipendiju Britanskog saveta za boravak na univerzitetu „St. Andrews“ u Škotskoj i stipendiju Evropske unije Tempus za boravak na Univerzitetu Leiden u Holandiji. Ubrzo dobija posao na univerzitetu Kembridž, a od 1998. godine radi na Univerzitetu Brunel u Londonu.

Objavio je preko 60 naučnih radova, nekoliko poglavlja u knjigama, učestvovao u nekoliko patenata i uredio knjigu „Telomeres and Telomerase”, koju je objavio švajcarski izdavač „Karger“ 2009. godine.

Trenutno obavlja funkciju direktora doktorskih studija na Department of Life Sciences Univerziteta Brunel. Njegovu biografiju objavio je vodeći svetski izdavač biografskih podataka „Marquis“ u izdanju „Who’s Who in the World“ za 1998. godinu.