На 63. Међународном београдском сајму књига у оквиру трибине „Време памћења“ представљено је првих пет томова Критичког издања Андрићевих дела. На трибини су учествовали Зорица Несторовић, Слађана Јаћимовић, Милан Алексић и модератор Јана Алексић

Зорица Несторовић је нагласила да је „пројекат Критичког издања дела Иве Андрића утемељен на два основна принципа, први је жанровски, а други хронолошки. Принцип жанра има повлашћен статус у односу на принцип хронологије, што значи да се Андрићева дела групишу у жанрове у којима се огледао, а потом се унутар тако насталог корпуса критички приређују и доносе према хронологији свог објављивања“. Она је додала да је за потребе приређивања овог критичког издања формиран тим који чине стручњаци и проучаваоци српске књижевности и језика и текстологије.

Слађана Јаћимовић је рекла да су оваква издања драгоцена јер „показују како се Андрић мењао, око чега се двоумио у свом делу, шта су му биле прве замисли и зашто је од њих одустао. На тај начин улазимо у пишчеву радионицу“.

„Оно што нам је било пред очима, као звезда водиља, током приређивања овог издања, је пишчева воља“ истакао је Милан Алексић и додао да је Иво Андрић веома бринуо и водио рачуна о језику и изразу у својим књижевним делима. „Андрић је врло приљежно радио на тексту, уносио исправке, бележио, са једне стране, штампарске грешке, а са друге стране уносио своје измене“ рекао је Алексић.