У среду 24.октобра на 63. Међународном београдском сајму књига у оквиру програма „Мислити о књизи“ била је одржана трибина на тему „Политика и књижевност у Југославији“, поводом књиге „Књижевници и политика у српској књижевности у XIX и XX веку“ аутора Зорана Аврамовића. На трибини су учествовали Зоран Аврамовић, Тиодор Росић уз модератора Весну Капор.

Тиодор Росић је нагласио да је књига „Политика и књижевност у Југославији“ „озбиљна научна студија и монографија која систематизује све оне изазове који се дијахроно и синхроно преламају у култури нашег народа али и шире“ и додао да је предмет ове књиге однос књижевника и политике у периоду од 1804. до 2014. године. “Ово дело објективно сагледава деловање писаца у политици и писце у политици“ рекао је Росић.

Књижевници и политика у српској књижевности у XIX и XX веку

Зоран Аврамовић је истакао да је „књижевност феномен лепоте, трагање за идеалом естетског и лепоте у речима, док је политика део свакодневног живота, чији смо ми објекат или субјекат. Језик политике је прагматски док је реч у књижевности средство остваривања естетског идеала, али управо је та реч оно што је заједничко и за политику и за књижевност“. Он је рекао да политику и књижевност можемо посматрати кроз три различита аспекта, аспект ангажоване књижевности, аспект сатире и аспект односа књижевника и политике и додао да веома често, политичка ангажованост писца и његови политички ставови утичу на читаоца и његов одабир дела које ће читати и додао да су  током 19. века „књижевници били представници националне интелигенције“, али да је велики број њих био укључен у унутрашњу и спољну политику тадашње Србије. Он је закључио да проучавање односа књижевности, политике и књижевника, као представника интелектуалне класе и важних друштвених чинилаца, који утичу на формирање мишљења јавности, заправо представља „процес самосазнања једног народа“.