Милош Окука

Милош Окука, славистa, рођен је 1944. у Поријама код Улога (источна Херцеговина). Био професор Филозофског факултета у Сарајеву. Од 1992. стално на Универзитету у Минхену.

Објавио више стотина научних и стручних радова и књиге: „Sava Mrkalj als Reformator der serbischen Kyrilliza” , “Говор Раме”, “Језик и политика”, “Приче о облицима ријечи”, “У Вуково доба”, “Огледи о нашем књижевном језику”, “A Bibliography of Recent Literature on Macedonian, Serbo-Croatian, and Slovene Languages, “Књижевни језик у Босни и Херцеговини од Вука Караџића до краја аустроугарске владавине” (с Љиљаном Станчић), “Босна и Херцеговина прије 100 година у речи и слици” – Bosnien-Herzegowina vor 100 Jahren in Wort und Bild – Bosnia and Hercegovina from 100 yers ego (с Мехом Шоше), “Српски на кризном путу”, “Српски дијалекти”, “Појања и казивања у скрбна и бесудна времена”, “Књижевнојезичка баштина босанских и херцеговачких Срба под турском влашћу”, Сало дебелога јера ливо азбукопротрес Саве Мркаља у старом и новом руху, У вртлогу Матице, Морине у Херцеговини (с Николом Лакетом).

За научни рад добио је награду Града Сарајева 1985. године, награду „Сава Мркаљ“ СКД „Просвјета“ из Загреба 2014. и награду Павла и Милке Ивић 2014.