Предраг Слијепчевић је предавач на Универзитету Брунел у Лондону. Његова истраживања фокусирана су на молекуларну организацију хромозома (посебно његових завршних делова познатих као теломере), генетске механизме старења и рака, филозофију еволуције и филозофију науке.

Образовање је стекао у бившој Југославији, a непосредно пред трагични рат у Босни и Херцеговини добија три стипендије у исто време: Фулбрајтову стипендију за UCSF (University of California San Francisco), стипендију Британског савета за боравак на универзитету „St. Andrews“ у Шкотској и стипендију Европске уније Темпус за боравак на Универзитету Леиден у Холандији. Убрзо добија посао на универзитету Kембриџ, a од 1998. године ради на Универзитету Брунел у Лондону.

Објавио је преко 60 научних радова, неколико поглавља у књигама, учествовао у неколико патената и уредио књигу „Telomeres and Telomerase”, коју је објавио швајцарски издавач „Kаргер“ 2009. године.

Тренутно обавља функцију директора докторских студија на „Department of Life Sciences“ Универзитета Брунел. Његову биографију објавио је водећи светски издавач биографских података „Маrquis“ у издању „Whо’s Whо in the Wоrld“ за 1998. годину.