У оквиру Београдског сајма књига у петак 27.октобра је на „Платоу Лазе Костић“ приказано издаваштво Радионице Венцловић Српског културног и документационог центра у Мађарској.

Присутне је поздравио Милан Ђурић, директор Српског културног и документационог центра у Мађарској, који је у уводном делу упознао присутне са самим почецима али и актуелним стањем српске издавачке делатности у Мађарској. Том приликом приказано је више српских издања Радионице Венцловић, чији је главни уредник професор Петар Милошевић, али се осврнуо и на преводе српских аутора на мађарски језик. Посебну пажњу посветио је првом издању ове радионице „Песма будилника“ , а публику је посебно заитересовала књига „Венцловићев сентандрејски буквар 1717“, који представља фототипско издање рукописне књиге са почетка XVIII века, са текстом и преводом на савремени српски језик.

Промовисана је најновија књига „Задремале осмице“ Грге Олаха која представља двојезичну српско-мађарску збирку песама. Драган Јаковљевић представио је рад Српских недељних новина из Будимпеште и њихову издавачку делатност у оквиру које је и приређена његова најновија књига „Шапат времена“ на српском и енглеском језику.